• Barkholt Sep2014 1
  • Barkholt Sep2014 1 3
  • Barkholt Sep2014 1 4
  • Barkholt Juli 20142
  • Barkholt Sep2014 1 5
  • Barkholt Sep2014 1 6
  • Barkholt Sep2014 1 7

Om Barkholt 


Skrabeæg fra gården Barkholt er et unikt koncept, hvor HEDEGAARD henter æggene på familiegården Barkholt, hvor Nis-Jørn og Karen hver dag kan levere 90.000 nylagte skrabeæg. 

Et rigtigt familieforehavende
Gården ligger på Haderslev Næs med udsigt over Lillebælt. Barkholt er en rigtig familieejendom: Karen og Nis-Jørn er femte generation på gården, og med fire børn er sjette generation sikret. Barkholt blev opført i 1872 af Nis-Jørns tipoldefar Asmus Diederichsen, og jordbesiddelserne er i dag sammenstykket af flere små ejendomme i området.

Foder fra egne marker
Hele familien deltager aktivt i pasningen af hønerne, pakning af æg med videre. Og de efterlever nærhedsprincippet på mange punkter: på Barkholt udnytter man gødningen fra hønerne og genanvender de dyrkede afgrøder. Over halvdelen af hønernes foder produceres på gårdens egne marker, hvor der dyrkes hvede og raps.

Formalet hvede giver god trivsel
Hveden bliver groft formalet, inden den gives med det øvrige foder. Nis-Jørn fortæller, at han formaler det hjemmeavlede korn for at sikre en god tarmfunktion hos hønerne og dermed god trivsel i flokken.

Kvalitet i alle led
Nis-Jørn stræber efter kvalitet i alle led, lige fra dyrevelfærd til slutkundernes oplevelse: På Barkholt går de 91.000 skrabeægshøner frit inden døre i nye staldsystemer – såkaldte etageanlæg. Det giver bedre trivsel for hønerne. Der drages også omsorg for slutbrugernes oplevelse: Æggeblommens flotte gule farve i Barkholt gårdæg skyldes den alsidige fodersammensætning og naturlige plantefarvestoffer fra paprika og tagetes.

Mere gul blomme
Æggeblommen i Barkholt gårdæg er mere gul end i vort øvrige sortiment grundet sammensætningen af hønernes foder. Der tilsættes paprika og tagetes i den foderkoncentrat, som Nis-Jørn supplerer sit eget korn med og det er med til at give den gulere blommefarve. 

Følg gården på Facebook
Følg med på Barkholts egen Facebook side, hvor der løbende lægges billeder og videoer op. På siden fortælles om og vises årets gang på gården og meget andet.  

Hvad er en skrabehøne?


Skrabehøner lever indendørs i stalde med reder og siddepind (min. 15 cm til hver). Der er ikke et krav om naturligt lys – blot at der er ’tilstrækkeligt’ lys. I staldene må der max være 9 høner pr. m2 nettoareal, og gulvet skal være dækket med strå, høvlspåner, sand eller tørv. Hønerne fodres med konventionelt foder og må ikke længere næbtrimmes. 

Alle Barkholts 91.000 høner går frit indendøre og nyder godt af nye staldsystemer – kaldet etage- eller voliereanlæg, der fremmer naturlig adfærd og giver bedre luftkvalitet i staldene.

Læs mere her

Mere gul blomme


Æggeblommen i Barkholt gårdæg er mere
gul end i vort øvrige sortiment grundet sammensætningen af hønernes foder.
Der tilsættes paprika og tagetes i den foderkoncentrat, som Nis-Jørn supplerer sit eget korn med og det er med til at give den gulere blommefarve. 

HEDEGAARD BLOMME FORSKEL