Danske ægproducenter stopper næbtrimning

13. juni 2014

Danske ægproducenter hæver nu igen barren for dyrevelfærden i den danske ægproduktion. Fra og med den 1. juli i år er det nemlig slut med at næbtrimme æglæggende høner i både frilands- og skrabeægproduktionen.

I mange år har det været almindelig praksis at trimme æglæggende høners næb for at undgå, at de piller fjerene af hinanden, eller at der i værste fald opstår kannibalisme. Med målrettet fokus på bedre management og mere viden samt bedre avlsmateriale er branchen nu klar til at droppe næbtrimning, uden det går ud over dyrevelfærden. Det betyder blandt andet, at ægproducenterne er særligt opmærksomme på dyrene i stressede perioder. Det er for eksempel, når de skal begynde at lægge æg eller ved forhøjet luftfugtighed i stalden.

"Vi ved fra blandt andet England, at man ikke bare kan stoppe næbtrimning uden at have gjort et grundigt forarbejde. Derfor har vi igennem flere år arbejdet målrettet med at blive klogere på, hvor-for hønerne piller hinanden, og derfor føler vi os nu parat til at stoppe næbtrimning", siger sektor-chef for Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen.

Kun intakte næb i Danmark

Når ægbranchen nu stopper trimning af næb på skrabe- og frilandshøner, betyder det, at alle æglæggende høner, der producerer æg til pakkerierne i Danske Æg, beholder hele næbbet. I burægproduktionen landede man allerede sidste år en frivillig aftale om at stoppe med næbtrimning, og hos økologerne er det helt forbudt.

"Jeg håber og tror på, at vi kan stoppe næbtrimning og løse eventuelle problemer med høner, der har tendens til at pille fjer, på andre måder end ved næbtrimning. Dyrevelfærd ligger både producenterne og forbrugerne meget på sinde, og forhåbentlig kan vi i Danmark vise vejen for andre landes ægproducenter, der måtte ønske at fokusere på dyrevelfærd", siger Jørgen Nyberg Larsen. 

Beslutningen om at stoppe næbtrimning har skrabe- og frilandshøner blev for nyligt enstemmigt truffet i brancheorganisationen Danske Æg, hvor også formand Lars Lunding glæder sig: 

"Vi producenter går meget op i at skåne dyrene for smerte, skade og sygdom, og derfor har vi næbtrimmet indtil nu. Nu føler vi os klar til at tage dette skridt, og jeg er stolt af, at vi i branchen tydeligt viser, at det ikke kun er politikere og forbrugere, der går op i dyrevelfærd. Vores medlemmer, der dagligt færdes blandt deres dyr, har selvfølgelig også en stor interesse i at have en høj dyrevelfærd", siger Lars Lunding. 

Yderligere information hos: Lars Lunding, formand for Danske Æg, telefon 2423 4011 Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef for Danske Æg, telefon 2724 5691