Pasteuriserede ægprodukter fra HEDEGAARD Foods

27. august 2014

HEDEGAARD foods opdagede den 15. og 18. august 2014, i to rutineprøver, salmonella i pasteuriserede færdigvareprodukter. Varerne blev holdt tilbage og kom således ikke ud på markedet. Efterfølgende blev et sporingsarbejde gennemført og det viste sig at salmonellabakterien stammede fra en inficeret hønsebesætning. På den baggrund identificerede HEDEGAARD Foods samtlige produktionsbatch, hvori æg fra den omtalte besætning indgik. Det er disse batch, der for en sikkerhedsskyld blev trukket tilbage fra markedet torsdag den 21. august om aftenen.

Pasteurisering af ægprodukter sker ved en temperatur mellem 58 og 68 grader. Det er således kombinationen af tid og temperatur, der skal eliminere antallet af bakterier i varen. Der er dog ikke tale om sterilisering af produkterne, men en meget kraftig reduktion af forekomsten af bakterier (99,99 % reduktion).

Derfor testes alle batch af ægprodukter for salmonella før afsendelse fra virksomheden. Og de enkelte batch frigives kun hvis der ikke er påvist salmonella.

For at undgå selv den mindste risiko blev samtlige partier hvori der var brugt æg fra den inficerede besætning kaldt tilbage. Uagtet at der ikke var påvist salmonella i de enkelte partier.

Efterfølgende har HEDEGAARD Foods udtaget yderligere en række prøver af de partier der var på lager. Der er ikke påvist salmonella i nogen af disse prøver.

I huset, hvor den inficerede flok har gået, skal der ske grundig rengøring og desinfektion, som skal godkendes af Fødevarestyrelsen, før der må sættes nye dyr ind.

Æg fra salmonellainficerede besætninger må gerne leveres til varmebehandling på ægproduktvirksomheder, som HEDEGAARD Foods

Det er ikke Fødevarestyrelsens vurdering, at den aktuelle sag giver anledning til ændringer på området. 

Jens Munk Ebbesen

Direktør,

Fødevare- & Veterinære Forhold

Landbrug & Fødevarer