Indlejring af næringsstoffer i æg

Af Erik Dam, Chefagronom, HEDEGAARD Agro

Indlejring af næringsstoffer i æg har særlig interesse, fordi de som udgangspunkt har en særdeles høj biooptagelighed og for næringsstoffer som:

• Vitamin E

• Vitamin D

• Selen

gælder, at der nu er anerkendte anprisnin­ger relateret til human sundhed på føde­varer. De 2 førstnævnte er fedtopløselige vitaminer og kan forholdvis enkelt indlejres i æggeblommen.

Grundlæggende kan der indlejres et øget indhold af Vitamin E via et øget indhold af Vitamin E i foderet indenfor forholdvis vide rammer, da der ikke gælder nogen mak­simalgrænse for tilsætning af Vitamin E til foder.

Denne indlejring følger optagelsen af fedt­fraktionen fra foder til hønen og indlejres hen over et forløb på ca. 3 uger, hvorefter den maksimale indlejring vurderes at være nået.

Figuren herunder viser det principielle forløb af indlejringen af fedtopløselige nærings­fraktioner, hvor X-aksen viser antal dage efter påbegyndt fodring og Y-aksen viser den relative indlejring i forhold til forventelige maksimale niveau, der kan forventes som resultat af den pågældende indlejring.

FIGUR

 Indlejring

For Vitamin D og Selen er sagen noget anderledes, da der for begge stoffer er fastsat maksimalt niveau for tilsætning af disse i foderet. For selens vedkommende vil anvendel-se af organisk bundet selen i form af seleno-methionin give mulighed for at øget indholdet med ca. 15% ud over det niveau, som kan opnås via anvendelse af uorganisk selen.

Der findes to former for vitamin D, der kan tilsættes foder: Den traditionelt anvendte Vi­tamin D3 og den mere potente form kaldet 25-hydroxy vitamin D3 - ofte forkortet til 25-OH-D3. Sidstnævnte form for vitamin D anses af videnskaben for at være mere effektiv som vitamin D kilde end tradtionelt Vitamin D3 og anvendes i øvrigt til at udtrykke krop­pens vitamin D status.

25-OH-D3 skal i modsætning til traditionelt Vitamin D3 ikke først indlagres i leveren, før vitaminet via plasma kan føres til nyrer/væv. 25-OH-D3 føres derimod via plasma direkte til nyrer/væv for der at danne basis for aktiv vitamin D effekt. 

Når vi tilsætter 25-OH-D3 til foderet, så ind­lejres netop denne form i ægget og der er derfor tale om en betydeligt styrket vitamin D faktor, også selv om den absolutte værdi umiddelbart synes talmæssigt mindre end værdier opnået ved hjælp af fodring med traditionelt Vitamin D3.

Vitamin D er af ernæringseksperter anset for at være særligt interessant, idet deres anbefalede daglige indtag ofte ikke nås i vores daglige kostplaner. Faktisk anbefaler ernæringseksperter fra Fødevareinstituttet på baggrund af undersøgelser af danske­res kostvaner i perioden fra 2003-2008 at anvendelse af fødevarer beriget med vitamin D vil være relevante for at herved at medvirke til, at det anbefalede daglige indtag nås i vores kost.

Bidrag til vitamin D forsyningen for menne­sker kan ud over optagelse via fødevarer og evt. kosttilskud desuden opnås via solens ultraviolette strålers påvirkning af vores hud, hvorved der dannes provitamin D, der konverteres til Vitamin D3, der efter­følgende føres til lagring i leveren, hvor det efter kroppens behov kan mobileres i form af 25-OH-D3.

Overordnet gælder at mange mennesker i dag enten ikke opholder sig tilstrækkeligt i sollys eller er lidt tilbageholdende med overdreven solbadning af hensyn til øget risiko for hudkræft. Også derfor vil fødeva­rer beriget med vitamin D være et relevant medvirkende bidrag til at sikre, at det anbefalede daglige indtag opnås.

ÆGGET BLIVER TIL

Ægget Bliver Til