Hvordan adskiller Livskraft sig fra andre æg?

Af Erik Dam, Chefagronom, HEDEGAARD Agro

Vitaminer er livsvigtige mikronæringsstoffer for både mennesker og dyr og de fleste vitaminer indgår i kroppens stofskifteprocesser. Vitaminer dannes ikke i tilstrækkelige mængder eller dannes slet ikke i hverken vores eller dyrs krop. Derfor er både mennesker og dyr, herunder f.eks. også husdyr afhængige af få tilført blandt andet vitaminer via den føde vi hver især ernærer os ved.

For husdyrs vedkommende indeholder foderet derfor altid vitaminer, som er tilsat foderet, tilpasset de respektive grupper af husdyr. Dette forhold gælder uanset produktionsform. Tænker vi f.eks. på fjerkræ og mere konkret på høns, ja - så har alle æglæggende høner uanset om de er konventionelle eller økologiske i sin driftform samme behov for at få tilført alle vitaminer via deres foder som et livsvigtigt næringsbidrag til at understøtte deres krops normale funktion og udtrykke deres normale livsytring som f.eks. ægproduktion hos æglæggende høner.

Nøjagtig samme forhold gør sig gældende for os mennesker. Vi har behov for at få tilført vitaminer via de fødevarer, vi spiser dagligt. I det omfang en varieret kost ikke er tilstrækkeligt til at sikre vores daglige behov for disse livsvigtige mikronæringsstoffer, så anbefales der jo som bekendt at vi mennesker supplerer med et dagligt vitamintilskud.

Ordet vitamin er en sammensætning og sammentrækning af vita (liv) og aminosyre. Det blev første gang formuleret af Casimir Funk i 1912.

Vitaminer opdeles i fedtopløselige og vandopløselige vitaminer. De fedtopløselige vitaminer optages fra kosten sammen med fedt. Fedtopløselige vitaminer lagres typisk i leveren og til en vis grad tillige i fedtvævet i kroppen. Fra disse depoter kan kroppens væv så trække på puljen af fedtopløselige vitaminer. De vandopløselige vitaminer udskilles med det samme, hvis kroppen ikke har behov for dem. Derfor skal man dagligt indtage vandopløselige vitaminer.

Vi har brug for alle vitaminerne - hele spektret for at leve et sundt og langt liv. Nogle mennesker tror, at vitaminer kan erstatte mad eller reducere indtagelsen af mad, men det er ikke korrekt. Vitaminer er hverken kalorier, proteiner, mineraler, fedt eller vand, men de er nødvendige for korrekt optagelse og udnyttelse af disse ting.

Vitaminer fungerer således som nødvendige hjælpestoffer til at få optagelse og udnyttelse af næringsindtaget til at fungere hensigtsmæssigt og optimalt, og tilstedeværelse af vitaminer vil i mange tilfælde faktisk være en forudsætning for, at kroppen kan optage og

omsætte visse næringsstoffer. Et eksempel på dette er, at mineralet kalk optages bedst ved tilstedeværelsen af D-vitamin.

Hvordan adskiller Livskraft æg sig fra almindelige æg?

Foderet til Livskraft æg er - på samme måde som foder til almindelige æg - sammensat af forskellige råvarer som f.eks. majs, raps, hvede, soja, grønmel, skaller, olie og tilsat vitaminer og mineraler. Kravene til en alsidig råvaresammensætning i blandingerne er ikke forskellige fra almindelige æg til Livskraft æg.

Foderet til Livskraft æg er - udover at være et fuldt afbalanceret foder til æglæggende høner - sammensat, så de anvendte kilder til D-vitamin, E-vitamin og Selen er optimeret til de menneskelig behov også.

Det er altså en ændring af vitaminsammensætningen i foderet til hønerne, der giver et styrket indhold i æggene. Råvareindholdet i fuldfoderet er ikke forskellig fra de øvrige foderblandinger til æglæggende høner.