Grafik DB Produkter

Når produkter bærer mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” betyder det, at de er produceret med fokus på høj dyrevelfærd. For at kvalificere os til mærket er der nogle helt konkrete krav, vi skal overholde. 

Stalde og flokstørrelse
Hønerne færdes frit i stalde med naturligt dagslys og maks. 6 høner pr. m2. I staldene skal mindst en tredjedel være dækket med strøelse, hvor hønerne kan støvbade. I staldene har hønerne adgang til siddepinde og minimum en rede pr. 7 høner. Ifølge reglerne må en flokstørrelse være på maksimalt 3.000 æglæggende høner og på én ejendom må der højst være 4 x 3.000 høner. 

Adgang til udeareal
De æglæggende høner har adgang til udeareal i dagtimerne. Der skal hver høne have mindst 4 m2 at boltre sig på.  Hønsegården skal stå tom i en periode på mindst 60 dage om året, så vegetationen kan gro frem igen.

Opdræt af hanekyllinger
I samarbejde med Dyrenes Beskyttelses er HEDEGAARD en del af et forsøg med opdræt af hanekyllinger. Formålet er at anvende hanekyllingerne, som ellers er overflødige i forbindelse med ægproduktion, til fødevareproduktion.

Grundig kontrol


Vi udfører velfærdsscreeninger hos vores økologiske ægproducenter minimum én gang årligt. Her er der fokus på bl.a. hønernes fjerdragt og velfærd samt om udearealet er attraktivt for hønerne.

Vi besøger vores Gaardbo producenter tre gange i løbet af hvert hold høners produktionstid. Her følger vi hønernes trivsel og gør en ekstra indsats for at sikre høj dyrevelfærd. Dyrenes Beskyttelse udfører desuden selv årlige kontrolbesøg ved producenterne.

Alle mærkekrav for æg kan findes på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, lige her »