Miljøhensyn og emballage


HEDEGAARD Truck Logo BW


Så lav miljøbelastning som muligt
Miljøspørgsmål vedrørende æg indeholder en bred vifte af emner. Alt fra et godt miljø i staldene til miljøpåvirkning i form af distribution og affaldshåndtering. 

Det er vigtigt, at hønerne lever i et godt miljø med ventilerede bygninger med adgang til frisk vand og foder. 

Vi arbejder kontinuerligt med optimering af miljøhensyn og nedbringelse af CO². Vores chauffører deltager i køreteknisk uddannelse for at reducere dieselforbrug. Alle lastbiler er udskiftet til klasse 5 dieselmotorer. Desuden optimeres transporten ved at samle gods, pakke lastbilerne bedst muligt, koordinere afhentning og levering samt løbende planlægge ruterne.

Lige så vigtigt er optimering af ressourcerne i vores produktion. For eksempel, overvågning af elforbruget, vandforbrug, kemikalier osv. DAVA Foods i Sverige deltager i REPA organisationens recovery system, og der er etableret et system til intern genanvendelse.

Vores emballager er fremstillet af genbrugspapir og genanvendelig PET-plast. Alle pulp bakker er kompostérbare og labels er FSC mærket. DAVA Foods' anlæg i Sverige og Finland er certificeret efter ISO 14001 og DAVA Foods i Danmark arbejder ligeledes mod en ISO 14001 certificering.

CSR politik


Vi ønsker at handle ansvarligt, når det gælder samspillet med den omverden, vi agerer i. Det gør vi bl.a. gennem et godt og konstruktivt samarbejde med vores kunder, leverandører, medarbejdere og øvrige interessenter. Vi vil være innovative og samtidig leve op til de krav, som vi møder fra vores kunders side. 

Vi stiller krav til vores leverandører og opfordrer dem til at handle ansvarligt, når der leveres produkter til DAVA Foods. Produkterne skal være fremstillet på en sådan vis, at der er taget hensyn til det sociale, det miljømæssige og arbejdsmiljømæssige aspekt. 

Vi tager medansvar for det samfund, vi er en del af og støtter lokalt.

Vi forpligter os til at behandle alle medarbejdere ordentligt og tilbyder fleksible arbejdsforhold med balance mellem arbejde og fritid. Vi arbejder løbende med forbedring af processer og derigennem forbedring af arbejdsmiljøet. Vi bakker op om vores medarbejderes fritidsinteresser, blandt andet gennem sponsorater. Vi tilbyder medarbejderne at deltage i diverse fællesarrangementer og kurser hen over året for at styrke sammenhold og samarbejde.