Kort Producenter 2015 DK

Jord til Bord

Vi tager vores Jord til Bord koncept meget seriøst. I en tæt dialog og et konstruktivt samarbejde med vores producenter og HEDEGAARD agro, der leverer foderet, kvalitetssikrer vi værdikæden; rugeriet, opdrættet, ægproduktionen, logistikken samt foderet, som hønniken og hønen spiser gennem livet.

DAVA Foods har opbygget og implementeret et HACCP-baseret kvalitetsstyringssystem gældende for opdrættere og ægproducenter. Kvalitetssystemet sikrer produktionen af æg med hensyn til blandt andet kvalitet, fødevaresikkerhed, produktionsforhold og velfærd. Systemet er udviklet i samarbejde med ægproducenterne og bliver løbende evalueret og forbedret. 

Dioxin
Hønen kan blive udsat for miljøpåvirkninger, der gør, at ægget kan være sundhedsskadeligt for mennesker. Påvirkningerne er svære at kontrollere, specielt fordi hønerne i to af produktionsformerne går ude i det fri. DAVA Foods har derfor valgt at gennemføre egne kontroller vedrørende dioxin. To gange om året bliver skalæg samt flydende råvarer til produkter indsendt til analyse. Dette er sammen med de øvrige kontroller i værdikæden med til at sikre fødevaresikkerheden. 

Dyrevelfærd
Velfærden i hønseflokkene er vigtig for vores koncept. Lever velfærden ikke op til vores og kundernes forventninger, iværksættes handlingsplaner og opfølgning hos den enkelte producent. Desuden er indført en særlig velfærdsscreening i den økologiske ægproduktion.

Sporbarhed


Som en ekstra sikkerhed er der sporbarhed fra Jord til Bord. På hvert æg findes en kode, der fortæller, hvor ægget er produceret
 

0 = økologisk produktion

1 = frilandsproduktion

2 = skrabeægsproduktion

3 = burægsproduktion

DK/FI/SE = produktionsland

12345 = producentens CHR-nr.

Find din landmand »

 

Nedklassificering af æg

I perioder kan det være nødvendigt at nedklassificere æg for at udnytte æggene optimalt og dermed undgå madspild samt sikre fuld levering til vores kunder.

Nedklassificering betyder, at der kan findes økologiske æg i en bakke med frilandsæg eller skrabeæg eller frilandsæg i en bakke med skrabeæg.