Det økologiske valg

Der er mange gode grunde til at vælge økologiske æg (og andre økologiske råvarer). Her er nogle af dem: 

1. Du får et renere produkt

Lovgivningen foreskriver, at økologisk foder skal være minimum 95 % økologisk. Økologisk foder er fremstillet uden brug af sprøjtegifte og genmodificerede råvarer. 

2. Hønerne har gode forhold

Dyrevelfærd er en vigtig del af det økologiske landbrug. De økologiske høner har god plads til at bevæge sig på både inde og ude. De har mulighed for at opholde sig ude året rundt, og den økologiske produktion imødekommer hønernes naturlige adfærd og behov.

3. Du skåner grundvandet

De landmænd, der producerer foder til den økologiske ægproduktion, bruger ikke sprøjtemidler, der kan sive ned i grundvandet og forurene det vand, der kommer ud af hanen. Når du vælger økologiske æg, er du således med til at passe på naturen og grundvandet. 

4. Du skåner naturen

Når du vælger økologisk, er du med til at skåne den danske natur. Samtidig sikrer du bedre forhold for de vilde dyr, som besøger markerne.

5. Du undgår gensplejsning

Inden for økologisk ægproduktion må der ikke bruges gensplejset foder. Problemet med gensplejset foder er, at vi ikke kender de langsigtede biologiske og sundhedsmæssige konsekvenser af gensplejsning.

6. Grundig kontrol

Du kan stole på, at æggebakker med det danske, røde Ø-mærke, indeholder æg, som har været underlagt grundig kontrol fra fødevaremyndighederne. Statens kontrollører tjekker årligt forholdene på de økologiske gårde, herunder foderet og hønernes leveforhold. Som ekstra kontrol har DAVA Foods også selv ansat en auditør, som besøger de økologiske landmænd for at tjekke hønernes trivsel. Auditøren tjekker blandt andet op på, om fjerdragten er, som den skal være, og om hønerne spiser, som de skal.

Adgang til det fri

 

 

Økologiske høner skal have adgang til udendørs hønsegård