Opbevaring af æg


Temperatur
Handelsnormen stiller ingen direkte krav til opbevaringstemperaturen men opfordrer til, at æg opbevares og transporteres ved konstant temperatur. Dog må æg ikke køles til under 5 ˚C. Den danske lovgivning stiller krav om, at æg skal opbevares ved maksimalt 12 ˚C. Overholdes kravene, betyder det, at kvalitetsforringelsen af ægget sker meget langsomt.

Hos DAVA Foods gælder, at æggene bliver opbevaret på kølelager ved temperaturer mellem 5-12 ˚C i alle led - fra ægproducenten, under transport og på råvare- og færdigvarelageret.

Pakkedato
På æggebakken er pakkedatoen og ’Mindst holdbar til’ angivet, således at man nemt kan se æggets alder. Er ægget opbevaret ved korrekt temperatur, kan udløbsdatoen sagtens bruges som en indikation for æggets friskhed.

Placering i køleskabet
Midterste hylde i køleskabet er det bedste sted at opbevare æggene. Når æggene står i køleskabsdøren, kan æggenes temperatur nemlig svinge i takt med, at køleskabet bliver åbnet og lukket, og det er sværere at holde dem friske. Derudover er æggene i køleskabsdøren også ekstra udsatte for at blive slået itu.

Separat opbevaring
Det er vigtigt at opbevare æg og andre fødevarer med risiko for salmonella separat, hvis man vil undgå salmonellainfektion. Råt kød, æg, etc. bør opbevares adskilt fra spi- seklar mad, og der bør anvendes forskellige redskaber til forskellige råvarer.

Opbevaring af hårdkogte æg
Æg, som er hårdkogte, kan gemmes i op til en uge i køleskabet, uanset om de er pillet eller ej. Men de bør lægges i en plastikbøtte, så de ikke absorberer lugte fra andre madvarer i køleskabet.

Æggebakken 

Det sikreste sted at opbevare æg er i æggebakken. En æggebakke, som består af genbrugspapir eller plast, beskytter ægget mod at gå i stykker – f.eks. når køleskabsdøren åbnes og smækkes i – og mod at absorbere stærke lugte fra anden mad i køleskabet gennem skallens tusindvis af små porer. I æggebakken er ægget også beskyttet mod væsketab gennem porerne. Opbevares ægget i æggebakken og i køleskab, kan det holde sig friskt i ca. tre uger efter pakkedatoen.